foto foto foto foto

Dalsze ograniczenia w pracy Przychodni Nad Stawem od 23 marca do odwołania.

W budynku Przychodni będzie pracował 1 lekarz , 2 lekarzy będzie pracować zdalnie z miejsca zamieszkania na zasadzie teleporad, będziemy wystawiać elektroniczne recepty i elektroniczne zwolnienia. Staramy się zachować ciągłość udzielania świadczeń.

Od 4 maja 2020r. punkt pobrań w naszej przychodni czynny będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7.30-10.00

Będziemy wykonywać badania zarówno zlecone przez naszych lekarzy „na NFZ”, jak i badania komercyjne – płatne.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i aby zapobiec długiemu oczekiwaniu na pobranie materiału diagnostycznego, będziemy umawiać pacjentów na określoną godzinę. Rejestracja do punktu pobrań odbywać się będzie telefonicznie pod numerami telefonów rejestracji
62 597 19 73
539 911 947

Zamawianie recept przez internet

W obecnej sytuacji epidemiologicznej wynikającej z rozprzestrzeniania się Coronavirusa zachęcamy do zamawiania recept droga mailową.

Możliwość taką mają wyłącznie pacjenci zadeklarowani do lekarza POZ w Przychodni Nad stawem Sp. z o.o. posiadający aktywne Internetowe Konto Pacjenta, którzy pobierają leki stałe na schorzenia przewlekłe (na przykład: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tarczycy, preparaty mlekozastępcze dla dzieci ), a fakt ten jest udokumentowany w dokumentacji medycznej naszej przychodni.

Receptę można zamówić na adres rejestracja@przychodnianadstawem.pl podając imię i nazwisko pacjenta, dane umożliwiające identyfikację pacjenta, nazwę leku,postać,oraz dawkowanie (nazwa leku , jego postać i dawka muszą być zgodne z danymi w naszej dokumentacji medycznej). Po weryfikacji danych przez lekarza wystawiona będzie e-recepta tylko i wyłącznie w formie elektronicznej a kod do recepty pacjent otrzyma z systemu e-zdrowie w sposób jaki wskazał na Internetowym Koncie Pacjenta.

Informację jak aktywować internetowe konto pacjenta znajdziecie Państwo pod adresem pacjent.gov.pl

DLA OSÓB BEZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

Receptę można zamówić przynosząc tak jak wcześniej kartkę z potrzebnymi lekami, natomiast przed przychodnią będzie ustawiona skrzynka, do której będzie należało wrzucić kartkę. Na kartce prosimy podać: imię i nazwisko pacjenta, dane umożliwiające identyfikację pacjenta, numer kontaktowy, nazwę leku, postać, oraz dawkowanie (nazwa leku , jego postać i dawka muszą być zgodne z danymi w naszej dokumentacji medycznej). Gdy recepta będzie gotowa, personel przychodni będzie oddzwaniał na podany numer, podając pacjentowi kod recepty lub wysyłając go SMSem.

Zamówienia na recepty można również składać tak jak do tej pory drogą telefoniczną.

Odbiór wyników badań laboratoryjnych w Przychodni Nad Stawem

W celu zmniejszenia ryzyka zarażeniem koronawirusem zmieniona będzie procedura odbioru wyników badań laboratoryjnych.

Pacjenci będą telefonicznie informowani o ewentualnych nieprawidłowościach w wykonywanych badaniach laboratoryjnych, zleconych przez lekarza rodzinnego w naszej przychodni.Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza. Jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, nie będzie potrzeby ponownego zgłaszania się do przychodni.

Procedura obowiązywać będzie od 16 marca 2020 do odwołania.

Ograniczenie czasu pracy punktu pobrań krwi

Od 19 marca do odwołania punkt pobrań będzie czynny we wtorki i czwartki od 7.30-9.30

Od 16.03.2020 do 18.04.2020 odwołujemy wszystkie bilanse zdrowia dzieci i młodzieży oraz szczepienia profilaktyczne

INFORMUJEMY ŻE W ZWIĄZKU Z OGÓLNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ OD WTORKU 17 MARCA 2020 ZAWIESZAMY KOMERCYJNE WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ BADAŃ KOMERCYJNYCH W PRACOWNI USG

Od 16 marca do 30 kwietnia 2020 zawieszamy działalność poradni specjalistycznych działających komercyjnie w Przychodni Nad Stawem Sp z o.o.” (kardiolog, reumatolog, ortopeda, laryngolog, gastroenterolog, medycyna pracy)

Udzielamy świadczeń w zakresie medycyny rodzinnej w ramach kontraktu z NFZ

Zapraszamy dzieci i osoby dorosłe do korzystania z naszych usług. Specjalnie dla pacjentów zdeklarowanych do naszych lekarzy przygotowaliśmy punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy z nowoczesnym wyposażeniem oraz punkt pobrań badań laboratoryjnych.

Przyjmujemy deklaracje do lekarzy:

  • Ewa Stawowa-Maleszka - pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
  • Aneta Hybsz–Nowicka - specjalista medycyny ratunkowej, specjalista medycyny paliatywnej, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
  • Małgorzata Opielewicz - pediatra
  • Jarosław Maleszka - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii

Przyjmujemy deklaracje do pielęgniarek:

  • Ewa Jędrzejak
  • Beata Sowińska